New books  Uddannelsesplanlægning

Samspil mellem uddannelse og arbejde

Christian Helms Jørgensen

Roskilde Universitetsforlag 2002, 288 s., ISBN 8778671728
Bogomtale fra forlaget.

Der er fra mange sider stor interesse for at skabe et bedre samspil mellem uddannelse og arbejde. Uddannelsesplanlægning fokuserer på, hvordan netop uddannelsesplanlægning kan bidrage til dette.
Forfatteren analyserer tre forskellige opfattelser af samspillet mellem uddannelse og arbejde og beskriver tre forskellige rationaler, som er på spil i uddannelsesplanlægningen.

Den herskende målrationelle tankegang kritiseres, og som alternativ peger bogen på en refleksiv form for uddannelsesplanlægning. Den indeholder en teoretisk diskussion af samspillet, men forsøger samtidig at give praktiske bud på, hvordan uddannelse kan bidrage til forandring af praksis på arbejdspladsen.

Bogen henvender sig til uddannelses- og organisationskonsulenter, arbejdslivets praktikere samt studerende og undervisere.

Christian Helms Jørgensen er lektor ved Institut for Uddannelsesforskning på Roskilde Universitetscenter. Han har tidligere redigeret bogen Uddannelsesplanlægning, Arbejdsliv og Læring, som også er udkommet på Roskilde Universitetsforlag.