New books  Europæisering af arbejdstiden

Et casestudie af samspillet mellem Arbejdstidsdirektivet og arbejdsmarkedssystemerne i fem EU-medlemslande

Jytte Kaltoft Bendixen

Sociologisk Institut 2006, 350 s. ISBN 8772962674
Bogomtale fra forlaget.

Europæiseringen af arbejdsmarkedet i Europa betyder, at de nationale arbejdsmarkeder i stigende grad påvirkes af EU-lovgivning. Denne ph.d.-afhandling analyserer konsekvenserne af denne udvikling for EU-landenes arbejdsmarkedssystemer. Konkret analyseres samspillet mellem EU’s reguleringsstrategi på arbejdstidsområdet og fem udvalgte landes arbejdsmarkedssystemer ud fra den overordnede problemstilling: ”hvordan reagerer de nationale arbejdsmarkedssystemer i fem udvalgte EU-lande: Finland, Frankrig, Storbritannien, Tyskland og Danmark på Arbejdstidsdirektivet som konkret eksempel på europæiseringen`? Har direktivet medført forandringer i disse og ses der i denne forbindelse en udvikling i retning af konvergens eller divergens?” Til undersøgelse heraf tages bl.a. udgangspunkt i empiriske case-undersøgelser af arbejdsmarkedssystemerne i de fem lande, fortolkninger af Arbejdstidsdirektivet, landenes nationale arbejdstidslovgivning før og efter direktivets implementering og af arbejdsmarkedsparternes rolle i implementeringsprocessen.
Afhandlingen viser bl.a.:
At implementeringen i de fem lande medfører dels mere materiel lovregulering af arbejdstiden sammen med mere refleksivitet med delegering af reguleringskompetencen til kollektive parter dog i meget forskellig grad (konvergens) samtidig med en fastholdelse af landenes forskellige arbejdsmarkedsmodeller (divergens).