New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Fra aktivering til beskæftigelse

En gennemgang af aktiveringsindsatsen i det danske dagpengesystem

Peter Pico Geerdsen og Lars Pico Geerdsen

SFI 2006, ISBN 8774878182
Bogomtale fra forlaget.

Med arbejdsmarkedsreformen i 1994 har aktivering fået en fremtrædende rolle i dagpengesystemet. Den rolle er blevet forstærket i de efterfølgende reformer. I 1994 kunne man være ledig og modtage dagpenge i op til fire år uden at deltage i aktivering. Den periode er nu sat ned til ét år.
Denne rapport ser på, hvad der karakteriserer dagpengemodtagere i aktivering og på overgangen fra aktivering til beskæftigelse. Rapporten fokuserer blandt andet på de aktiveredes lønniveau og valg af branche efter endt aktivering.
Rapporten, som er finansieret af Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet, bygger på timelønsoplysninger indsamlet af Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening.