New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbejdsparat eller ej?

En kvaliltativ undersøgelse af visitationen af kontanthjælpsmodtagere i ti kommuner

Mikkel Bo Madsen, Maria Dam Mortensøn og Anders Rosdahl

SFI 2006, ISBN 8774878336
Bogomtale fra forlaget.

Der er en betydelig variation mellem kommunerne med hensyn til hvor stor en andel af kontanthjælpsmodtagerne, de vurderer som arbejdsmarkedsparate. Det rejser spørgsmålet, om kommunerne benytter de samme fremgangsmåder og kriterier, når de inddeler kontanthjælpsmodtagere i arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate.
Denne rapport ser på, hvordan kommuner vurderer om kontanthjælpsmodtagere er arbejdsmarkedsparate eller ej. Rapporten fokuserer på fællestræk i de procedurer og kriterier kommunerne anvender, men også på individuelle forskelle mellem såvel kommuner som sagsbehandlere.
Rapporten, som er finansieret af Beskæftigelsesministeriet, bygger primært på kvalitative interview i ti kommuner.