New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Kommunernes beskæftigelsesindsats

M.V. Stigaard, M.F. Sørensen, S.C. Winter, N. Friisberg og A.C. Henriksen

SFI 2006, ISBN 8774878328
Bogomtale fra forlaget.

Der florerer mange myter om, at sagsbehandlerne ikke har nok fokus på job i deres samtaler med og indsatser for kontanthjælpsmodtagerne. Og at de dermed ikke lever op til deres ansvar for at omsætte beskæftigelseslovgivningen til praksis. Men er der hold i myterne?
Denne rapport belyser, i hvilken grad, kommunerne lever op til intentionerne i bl.a. ”Flere i arbejde”-reformen. Foretager sagsbehandlerne den foreskrevne systematiske og ensartede vurdering af, hvor arbejdsmarkedsparat den enkelte ledige er, og sikrer deres indsats de ledige den kortest mulige vej til et job? Har de en hyppig og individuel kontakt med de ledige? Og kontrollerer de, at de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere står til rådighed for arbejdsmarkedet?
Disse spørgsmål og en række andre belyses gennem spørgeskemabesvarelser fra sagsbehandlere, mellemledere og forvaltningschefer fra hele landet.