New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Integration på arbejdsmarkedet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

En analyse af chancen for at få vedvarende beskæftigelse blandt langvarige modtagere af kontanthjælp og introduktionsydelse

Anders Rosdahl

SFI 2006, arbejdspapir
Bogomtale fra forlaget.

Det foreliggende arbejdspapir præsenterer resultater af en analyse af et spørgeskema- og registerbaseret datamateriale omfattende omkring 500 langvarige modtagere af kontanthjælp og introduktionsydelse af ikke-vestlig oprindelse. Spørgeskemaoplysningerne blev indsamlet i 2004/2005 i forbindelse med en undersøgelse på Socialforskningsinstituttet af ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres beskæftigelsessituation (jf. Møller & Rosdahl, 2006). Arbejdspapiret belyser, hvilke forhold der påvirker chancen for at få vedvarende beskæftigelse blandt langvarige modtagere af kontanthjælp og introduktionsydelse af ikke-vestlig oprindelse.