New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Skaber Lean et bedre arbejdsmiljø?

Nanette Juhler Hansen

IPL, DTU 2006, 207 s.
Bogomtale fra forlaget.

Denne ph.d.-afhandling handler om rationaliseringsstrategier og arbejdsmiljø. Traditionelt forventes implementering af rationaliseringsstrategier at føre til ringere arbejdsmiljø, f.eks. øget arbejdstempo, men nyere rationaliseringsstrategier, bl.a. Lean, hævder at skabe bedre arbejdsforhold. I afhandlingen undersøges det, om der i Lean er åbninger for reduktion af arbejdsmiljøproblemet ensidigt gentaget arbejde (EGA).
EGA er opstået pga. tayloriseringen af arbejdet, og derfor kan det forventes, at brud med et eller flere af principperne i taylorismen kan skabe muligheder for reduktion af EGA. I afhandlingen peges der på en række områder, hvor Lean bryder med de tayloristiske principper, samtidig med at andre af disse principper fastholdes. Disse brud i Lean med taylorismen genfindes i casevirksomheden.
Ved at koble brud med taylorismen med løsninger til reduktion af EGA, peger jeg på en række åbninger i Lean for reduktion af EGA. Med begrebet åbninger peges på muligheder i Lean for reduktion af EGA men også på, at aktører skal på banen for at udnytte disse åbninger. Konklusionen er, at der er åbninger i Lean, men at implementering af Lean ikke i sig selv fører til reduktion af EGA eller bedre arbejdsmiljø. Der er intet i konceptet Lean, der sikrer, at EGA reduceres eller arbejdsmiljøet forbedres. Åbningerne i Lean skal aktiveres af aktører for at sikre en reduktion af EGA. Forbedringer af arbejdsmiljøet, herunder reduktion af EGA, i forbindelse med implementering af Lean, kommer altså ikke nødvendigvis af sig selv, men skal aktivt forfølges.