New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Kortlægning og analyse af dansk arbejdsmiljøforskning

Rapport

COWI

Arbejdsmiljløforskningsfonden 2006, 170 s.
Bogomtale fra forlaget.

arbejdsmiljøforskning. Kortlægningen er lavet for Arbejdsmiljøforskningsfonden som en del af grundlaget for Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalgs udarbejdelse af en rullende strategi for forskning og udvikling. Kortlægningen af dansk arbejdsmiljøforskning er foregået med en spørgeskemaundersøgelse til danske forskere i perioden oktober-november 2005 suppleret med et studie af forskningsinstitutioners hjemmesider på Internet i perioden december 2005-januar 2006 og en rundringning til forskningsinstitutioner i perioden januar- februar 2006. Parallelt med spørgeskemaundersøgelsen er der foretaget en indsamling af danske, nordiske og europæiske bud på videns- og forskningsbehov mv. Arbejdet med rapporten er endeligt afsluttet i juni 2006, efter at et udkast til rapporten har været drøftet på et fællesmøde mellem Arbejdsmiljøforskningsfondens tre udvalg og i det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg, samt efter at Arbejdsmiljøforskningsfondens sekretariat har givet kommentarer til rapporten.
Projektet er gennemført af COWI A/S. Projektledelsen er varetaget af arkitekt, Ph.D. Susse Laustsen, som i samarbejde med seniorprojektleder Per Tybjerg Aldrich er ansvarlig for denne rapport. Herudover har arbejds- og organisationspsykolog Ninna Brinch Jensen og cand.ling.merc.-studerende Anja Fabech Jensen deltaget i projektet.