New books  Udspil om læring i arbejdslivet

Knud Illeris

Roskilde Universitetsforlag 2002, 219 s. ISBN 8 7786 71760

Udspil om læring i arbejdslivet indeholder 8 artikler skrevet af konsortiets forskere som en aktuel kortlægning af centrale problemstillinger på området. Nogle bidrag drejer sig om praksisrettede up-to-date erfaringer om læring på arbejdspladsen, IKT-læring i arbejdslivet og samspillet mellem læring i det daglige arbejde og læring i arbejdsrelaterede uddannelses- og kursusforløb. Andre bidrag har en mere overbliksmæssig og teoretisk karakter omkring vigtige begreber som kvalificering, kompetenceudvikling og læringsrum. Udspil om læring i arbejdslivet er en vigtig statusopgørelse over et centralt område i den aktuelle nytænkning omkring voksenuddannelse. Samtidig er den et udspil til en mere kritisk og reflekteret diskussion om læring i arbejdslivet og erhvervsrettet uddannelse i det hele taget.

Bogen både samler og udfordrer den aktuelle situation og er dermed en central udgivelse for alle, der beskæftiger sig med læring i arbejdslivet.

Udspil om læring i arbejdslivet er den første udgivelse fra Learning Lab Denmarks konsortium for forskning i læring i arbejdslivet. Learning Lab Denmark er en utraditionel forskningsinstitution stiftet i 2001. Med udgangspunkt i sloganet fra information og tavs viden til øgede kompetencer gennem læring er visionen at skabe indsigt i og bevidsthed om, hvordan læring og kompetenceudvikling finder sted i overgangen til videnssamfundet.

Learning Lab Denmarks mål er at bygge nyskabende og tværfaglige forskningsveje i konstant samspil med eksperimenterende praksisformer. Ambitionen er at indtage en national og international førerposition, hvad angår forskning, organisationsstruktur og kommunikationsform.

Learning Lab Denmark er organiseret i en række forskningskonsortier, der sætter fokus på områder som

Læring i arbejdslivet
Hjerneforskning og læring
Læring og naturvidenskab
Leg og Læring
Mødet mellem kunst og erhvervsliv
e-Learning
Vidensdeling

Learning Lab Denmark organiserer sit arbejde i forskningskonsortier, herunder konsortiet for Læring i Arbejdslivet, der omfatter 10 forskere og et antal ph.d. studerende fra Roskilde Universitetscenter, Danmarks Pædagogiske Universitet, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København og konsulentfirmaet Kubix. Konsortiet startede 1. september 2001 og arbejder foreløbig i et 3-årigt perspektiv. Der sættes især fokus på de kort- og kortere uddannedes læringsperspektiver.

De centrale forskningstemaer for konsortiet er:
Læring og kompetenceudvikling på jobbet
Samspillet mellem læring på jobbet og læring i formaliserede uddannelser
Mulighederne for anvendelse informations- og kommunikationsteknologi som redskab for læring og erhvervsrettet kompetenceudvikling