New books  Fleksjob

John Klausen

DJØF's Forlag 2007, 165 s. ISBN 9788776730291
Bogomtale fra forlaget.

Fleksjobordningen giver personer med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen mulighed for beskæftigelse på arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgelse via lønindtægt. Tilbud om fleksjob er den mest omfattende støtteordning for personer med begrænsninger i arbejdsevnen og er også afgrænsningen til førtidspension.

Bogen tager udgangspunkt i de forskellige faser i et sagsforløb vedrørende fleksjob, det vil sige tildelingsbetingelserne, visitationen, fra visitation til ansættelse og endelig selve ansættelsen i fleksjob. Endvidere behandler bogen reglerne for tilskud til selvstændige og for ledighedsydelse.

Bogen er skrevet og redigeret så den kan bruges som opslagsværk både for sagsbehandlere og for rådgivere samt andre med særlig interesse for fleksjobordningen.

John Klausen er cand. jur., ph.d. og er ansat ved CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, han har bl.a. også tidligere i en årrække arbejdet i den kommunale forvaltning.