New books  Stresshåndtering

Erfaringer fra en stressklinik

Bo Netterstrøm

Hans Reitzels Forlag 2007. 168 s. ISBN 8741250133
Bogomtale fra forlaget.

Stresshåndtering beskriver, hvordan behandlingen kan tilrettelægges trin for trin, og giver konkret vejledning i, hvordan man kan hjælpe den stressramte med at identificere, hvad der stresser vedkommende, og hvilke copingstrategier der vil være brugbare.
Igennem grundige casebeskrivelser videregives historien om otte personer, der af forskellige grunde bukkede under for stress, men fandt deres vej tilbage til et normalt liv igen.
Bogen henvender sig primært til praktiserende læger, personalekonsulenter, HR-medarbejdere og andre faggrupper, der møder stressramte mennesker og har mulighed for at hjælpe dem på ret køl igen. Også de stressramte selv og deres pårørende vil kunne have glæde af bogen, da den er skrevet i en lettilgængelig stil og indeholder cases og øvelser, der kan give inspiration til et mindre stressfyldt liv.