New books  Balance mellem liv og arbejde - en myte?

Et globalt perspektiv

Rhona Rapoport, Suzan Lewis og Richenda Gambles

Dansk Psykologisk Forlag 2007. 232 s. ISBN 9788777064654
Bogomtale fra forlaget.

Mennesker verden over udfordres af at skulle skabe balance i tilværelsen, når arbejde, fritid, familie, netværk og interesser skal tilgodeses. Forfatterne fremlægger de komplekse vilkår, forandringsniveauer og forslag til forandringsstrategier på baggrund af casemateriale fra undersøgelser og interview fra syv lande sammenkædet med psykologisk, sociologisk og politisk teori.
Henvender sig bredt til studerende, konsulenter, politikere og virksomheder, der arbejder med forbedring af arbejdslivsvilkår og arbejdspolitikker.