New books  Virksomhed og arbejderliv

Bånd, brudflader og bevidsthed på Bx26;W 1850-1920

Niels Jul Nielsen

Museum Tusculanums Forlag 2002, 540 s. ISBN 87-7289-681-7
Bogomtale fra forlaget.

I perioden 1850-1920 blev Danmark forvandlet fra et landbrugs- til et industrisamfund; og efterhånden som lønarbejde blev stadig mere udbredt og almindeligt, voksede også arbejderbevægelsen frem som social og politisk magtfaktor. Med denne udvikling skabtes samtidig en helt ny industriel arbejdsverden.

Hvordan formede dagligdagen sig på de store industriarbejdspladser i 1800- og 1900-tallet? Hvordan forholdt arbejderne sig til hinanden - og til ledelsen? Hvilke forskellige roller spillede arbejderne på arbejdspladsen - såvel indenfor som udenfor de formelle organisatoriske sammenhænge? Og hvordan så det hele ud i ledelsens perspektiv?

På baggrund af detaljerede studier af maskinfabrikken og skibsværftet Burmeister & Wain, periodens største danske industriarbejdsplads, stiller Niels Jul Nielsen skarpt på en række oversete sider af industriens kulturer. Han belyser alliancer og brydninger internt i arbejderbefolkningen og i forholdet mellem arbejder og virksomhedsledelse. Undervejs perspektiveres nærbilledet med udblik til danske og internationale forhold.

Virksomhed og arbejderliv giver et indblik i kulturelle mønstre, der sætter spørgsmålstegn ved det gængse billede, der er skabt af industrialiseringen og dens skæbner. Bl.a. bliver det klart, hvorfor den såkaldte arbejderklasse aldrig kom til at udgøre en homogen enhed og derfor aldrig fik den revolutionære rolle som mange havde tiltænkt den. Bogen sætter desuden fokus på den kapitalistiske virksomheds ledelse. Er det rigtigt, at 1900-tallets ledelsesform erstatter et gammelt patriarkalsk forhold mellem arbejdsgiveren og de ansatte? Eller er der snarere tale om, at 1800-tallets patriarkalisme er et moderne svar på nye udfordringer?

Niels Jul Nielsen, ph.d., er museumsinspektør på Københavns Bymuseum. Modtager af Arbejderhistorieprisen 1999.