New books  Arbejde

Om at arbejde i virksomheder

Peter Holdt Christensen

DJØF's Forlag 2007. 128 s. ISBN 9788757417012
Bogomtale fra forlaget.

Det her er en bog om et hverdagsfænomen - nemlig arbejde i en organiseret struktur, der f.eks. kan være en privat virksomhed, en offentlig organisation eller en frivillig forening. Bogen henvender sig til læseren der ønsker en kort, lettilgængelig og nuanceret introduktion til en lang række af de begreber, der beskriver og præger arbejde.

Motivation, tillid, magt, kultur, ledelse, strategi, viden og social kapital er nogle af de mange begreber, vi hver eneste dag udsættes for, når vi arbejder. Vi spekulerer ikke nødvendigvis over det - men de er der, og de præger i høj grad den måde vi arbejder på. Denne bog er en introduktion til de mange begreber, der beskriver og præger den måde, arbejde i virksomheder foregår på.

Først analyseres, hvad en virksomhed egentlig er for en størrelse. For det andet diskuteres de ressourcer - som fx viden, individer og samarbejde - som en virksomhed råder over. For det tredje analyseres, hvilke virkemidler - i form af f.eks. motivation, kontrol og magt - virksomheden kan anvende for at målrette indsatsen fra ressourcerne. Endelig, for det fjerde, diskuteres de vilkår uden for virksomheden, som også påvirker det arbejde, der foregår i virksomheden.

Peter Holdt Christensen er lektor ved Copenhagen Business School.

Indholdsfortegnelse:

Indledning

Organisationsteori
Teoriens indhold

Virksomheden
Arbejdsdeling
Situationer af afhængighed
De onde virksomheder?

Ressourcer
Det er altid de andres skyld
Viden
Den tavse viden
Idéer og innovation
Arbejdet med viden
Skynd dig langsommere
Samarbejde gennem netværk
Social kapital

Virkemidler
Opmærksomhed øger effektiviteten
X og Y ledelse
At udnytte og udforske
Kontrolsyge
Motivation
Tillid
Magt
Praksisfællesskaber
Videndeling
Fejl-fejringskultur
Nationale kulturer
Strategi

Vilkår
Den symbolske effektivitet
Ledelse som underholdning