New books  Philosophy in engineering

Steen Hyldgaard Christensen, Martin Meganck og Bernard Delahousse

Academica 2007. 430 s. ISBN 9788776752316
Bogomtale fra forlaget.

Philosophy in Engineering er på én gang tænkt som en lærebog i faget “Videnskabsteori for ingeniører” og som et konkret bud på, hvad et dannelsesbegreb for ingeniører bør omfatte, og hvad det kan bruges til. Bogen diskuterer overordnet det grundlæggende spørgsmål: Hvad har filosofi og ingeniørarbejde med hinanden at gøre? De tyve kapitler, som bogen rummer, er skrevet af 24 europæiske forskere og undervisere. Forfatterne behandles en lang række temaer og problematikker, der er centrale for ingeniørfaget, ingeniøruddannelserne og ingeniørarbejdet. Således behandles historiske, epistemologiske, etiske, sociale, og globale aspekter af såvel ingeniøruddannelse, ingeniørvidenskab som ingeniørpraksis. Bogen henvender sig til:
Ingeniørstuderende, primært tredjeårsstuderende
Ingeniører i almindelighed
Undervisere og forskere inden for ingeniørmæssige fagdiscipliner
Undervisere og kommende undervisere i faget videnskabsteori for ingeniører
Forskere inden for ”Philosophy of science, technology and ethics” området
Uddannelsespolitikere og -planlæggere inden for ingeniøruddannelserne
Folk med interesse for “Philosophy and technology”