New books  Medarbejder eller modarbejder

Religion i moderne arbejdsliv

Joel Haviv

KLIM 2007, 314 s. ISBN 9788779552296
Bogomtale fra forlaget.

Religion diskuteres som aldrig f65533;r i virksomheder, p65533; arbejdspladser, og i det offentlige s65533;vel som i det private rum. Ledere, management-konsulenter og organisationsudviklere taler mere og mere om emotionel kapital og vigtigheden af ikke-rationelle tilgange til ledelse, organisationsudvikling og personlig udvikling.
En grundl65533;ggende antagelse i den kosmiske kapitalisme er, at mennesket indeholder uudnyttede indre ressourcer og derfor er andet og mere end det, der umiddelbart kommer til udtryk i arbejslivet. Medarbejdere og ledere skal derfor aktivt s65533;ge fleksibilitet, selvrealisering og kigge ind i sig selv for at realisere dette iboende potentiale og dermed fuldbyrde en egen menneskelighed i arbejdslivet. Af den grund opfattes energier, selvet, 65533;ndelig udvikling, indre drivkr65533;fter og transformation af selvet efterh65533;nden som foruds65533;tninger for succes i arbejdslivet - b65533;de for individet og virksomhederne. Nogle af de sp65533;rgsm65533;l, bogen s65533;ger at besvare, er, hvilket form65533;l og hvilke konsekvenser denne sensibilisering og religi65533;sificering af lederes og medarbejderes indre emotionelle kapital har i forhold til organisationskultur, arbejdsliv, stress, arbejdsmilj65533;, udbr65533;ndthed, individet, frihed, f65533;llesskab, medarbejdernes og ledernes hverdag samt dansk erhvervslivs image udadtil og indadtil?

Forord ved
MIKAEL ROTHSTEIN

Introduktion
JOEL HAVIV

Til arbejdet, liv eller d65533;d!
Om arbejdslivets ambivalens
i en flydende moderne verden
MICHAEL HVIID JACOBSEN

De menneskelige
potentialer i en 'stress tid'
KIRSTEN MARIE BOVBJERG

Det guddommelige selv p65533; arbejde
CECILIE ERIKSEN

Det nye pr65533;steskab
- religion som ritalin for folket!
SVEND BRINKMANN

Nyliberal kosmologi? 65533;ndelighed og v65533;rdibasering som arbejdspladsens teologi
KAREN LISA GOLDSCHMIDT SALAMON

Det magiske jeg: Et popul65533;rpsykologisk tema og dets historiske r65533;dder
OLAV HAMMER

Medarbejder eller modarbejder
- religion og legitimeringen
af 65533;konomisk handlen
JOEL HAVIV

Religionens 65533;konomiske fornuft
- kritikken af v65533;rdibaseret ledelse
JACOB DAHL RENDTORFF

Det kapitalistiske menneskes religi65533;se liv - en forestillingsanalytisk tilgang i studiet af religion
J65533;RN BJERRE

Hvad er meningen?
Og er der en 65533;ndelig?
S65533;REN KELDORFF & JAN BR65533;DSLEV OLSEN

Kapitalismens fortryllelser
PETER NIELSEN

Religi65533;sitet og begrebet 'arbejdstid'
OLE FOGH KIRKEBY

P65533; kursus med NLP-guru
Tony Robbins - ledelse handler
om mennesker
STEEN HILDEBRANDT

Ledelse, ansvar og religion
CHRISTIAN STADIL i samtale med JOEL HAVIV