New books  Løsningsfokuseret stress behandling

Bill O'Connell

Dansk Psykologisk Forlag 2007, 232 s. ISBN 9788777064845
Bogomtale fra forlaget.

Mange psykologer, læger og andre behandlere er åbne over for at benytte en vifte af forskellige tilgange i deres stressbehandling afhængigt af, hvad der bedst hjælper klienten i de særlige sammenhænge, de befinder sig i. Denne bog hjælper behandlerne med at udvide repertoiret af terapeutiske interventioner ved klart at vise, hvordan løsningsfokuserede færdigheder kan hjælpe klienterne. Bogen giver en grundig gennemgang af den løsningsfokuserede tilgang til stress, herunder afsnit om par, grupper og de organisationsmæssige dimensioner af stress.
Oversat fra engelsk af Dorte Herholdt Silver.