New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

FTF'ernes arbejde er udfordrende - men det slider på sjælen.

En undersøgelse af FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø 2001

Jørgen Møller Christiansen

CASA og AMI 2002, 141 s. Rapport
Bogomtale fra forlaget.

Resumé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Introduktion

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3 Om undersøgelsen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1 Om det anvendte spørgeskema i undersøgelsen . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1.1 QPS-Nordic – indhold, struktur og begreber . . . . . . . . . . 16

3.2 Om undersøgelsespopulationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.3 Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4 En karakteristik af undersøgelsesgruppen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.1 Andre karakteristika i forhold til FTFs medlemmer . . . . . . . . . . . . 20

5 Arbejdet og opgaverne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5.1 Krav i arbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5.1.1 Kvantitative krav i arbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5.1.2 Beslutningskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5.1.3 Læringskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.1.4 Emotionelle krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5.2 Rolleforventninger i arbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5.2.1 Rolleforventninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.2.2 Rollekonflikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.3 Indflydelse og medbestemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.3.1 Beslutningskontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.3.2 Indflydelse på arbejdssituationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.3.3 Positive udfordringer i arbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6 Det organisatoriske og sociale niveau på arbejdspladsen

. . . . . . . . . . 37

6.1 Ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6.1.1 Udviklingsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6.1.2 Fair ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6.2 Social interaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6.2.1 Ledelsesstøtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6.2.2 Støtte fra kolleger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

6.3 Arbejdets organisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

6.4 Organisationskultur og socialt klima på arbejdspladsen . . . . . . . . . 43

6.4.1 Socialt klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.4.2 Et fornyende og kreativt (innovativt) klima

på arbejdspladsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6.4.3 Forskelsbehandling på arbejdspladsen . . . . . . . . . . . . . . . 46

6.4.4 Personalepleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

6.5 Forudsigelighed i arbejdet på kort sigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

7 Arbejdet og individuelle faktorer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

7.1 Arbejdets betydning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

7.2 Engagement i arbejdspladsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

7.3 Motivationsfaktorer i arbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

7.4 Mestring af arbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

7.5 Individuel forudsigelighed i arbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

7.6 Overvejelse om jobskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

7.7 Interaktion mellem arbejde og privatliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

7.8 Påvirker krav fra familien arbejdet negativt? . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

8 Overgreb og traumatiske oplevelser i arbejdet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

8.1 Vold og trusler om vold i arbejdet i 1993 og 2001 . . . . . . . . . . . . 62

8.1.1 Vold på jobbet år 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

8.2 Røveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

8.3 Udsættelse for chokerende, traumatiske oplevelser i arbejdet . . . . 66

8.4 Mobning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

8.5 Seksuel chikane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

9 De psyko-sociale arbejdsforhold – en oversigt og sammenfatning

. . . 71

10 Helbred og psykisk velbefindende

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

10.1 Selvvurderet helbred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

10.2 Stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

10.3 Følelsesmæssig udmattelse (udbrændthed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

10.4 Sygefravær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

11 Arbejde, stress og velbefindende

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

11.1 Arbejdstidens længde og forekomst af stress . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

11.2 Arbejdstidens placering og stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

11.3 Små, mellemstore og store arbejdspladser og stress . . . . . . . . . . . . 84

11.4 Den offentlige og private sektor og forekomst af stress . . . . . . . . . 84

11.5 Branchegrupper og stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

11.6 Stress og psyko-sociale faktorer i arbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

11.6.1 Opgaveniveauet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

11.6.2 Det organisatoriske og sociale niveau . . . . . . . . . . . . . . . 88

11.6.3 Det individuelle niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

11.7 Følelsesmæssig udmattelse og udbrændthed . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

11.7.1 Konsekvenser af udbrændthed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Bilag 1

Spørgeskema

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Bilag 2

Talmateriale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Del I: Gennemsnitsscore (tabel 1-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Del II: Svarfordeling (tabel 1-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Bilag 3:

Metode og materiale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135