New books  Ene mod alle

En bog om mobning på arbejdspladsen

John Graversgård

Frydenlund 2007, 189 s. ISBN 9788778874825
Bogomtale fra forlaget.

At mobbe på arbejdspladsen er at behandle andre som en genstand, et middel. Skal man som ansat på en virksomhed acceptere, at ens person bliver underordnet arbejdsforholdet, så man også skal acceptere vilkår, som ikke udspringer af dette arbejdsforhold, men andres vilkårlige og hensynsløse handlinger? Hvor går grænsen? Hvornår overskrides den?

Ene mod alle handler om de situationer, hvor grænser overskrides, hvor personen
krænkes på sit selvværd og udsættes for nedværdigende behandling - enten af kolleger eller af ledelsen. Mobning på arbejdspladsen har altid eksisteret, men ved at give fænomenet et navn, er det nemmere at gøre det til genstand for diskussion, samtale, analyse og handling.

Bogen forsøger at beskrive bagsiden af arbejdsmarkedet. Dens formål er at
anerkende problemet, forebygge det og at hjælpe ofrene.
John Graversgård er psykolog og ansat i Arbejdstilsynet. Han har tidligere udgivet bøgerne 'Psykisk arbejdsmiljø - en brugervejledning' og 'Udbrændthed - bryd den onde cirkel!'.

 

Ledelse på arbejdspladsen er et spørgsmål om magt! Det forhold at andre kan bestemme over dig, gør dig sårbar og udsat. Hvad skal du gøre, hvis du bliver stillet over for krav, som du oplever som krænkende? Skal du under alle omstændigheder føje dig og acceptere spillets regler, som fortæller, at du er underordnet og må følge den overordnedes krav til dig? Eller går der er grænse for, hvad du skal finde dig i?

Arbejde er i sig selv en underkastelse af både krop og psyke, for arbejdet kræver noget af dig, både fysisk og psykisk. Men skal dit arbejde også medføre, at du skal underkaste dig andre menneskers vilkårlige og ligegyldige holdninger til dig som person og selvstændigt væsen? Har du ikke krav på respekt og anerkendelse som selvstændig person? Eller betyder arbejdsforholdet, arbejdskontrakten, at din person også bliver underordnet arbejdsforholdet, så du også skal acceptere vilkår, som ikke udspringer af arbejdsforholdet, men andres vilkårlige og hensynsløse handlinger. Hvor går grænsen? Hvornår overskrides den?

I dagens samfund er der en voksende aggressiv holdning på arbejdsmarkedet som følge af øgede præstationskrav, skærpet konkurrence mellem virksomhederne og fortsat høj arbejdsløshed i visse perioder. Øget konkurrence om jobbene på den enkelte arbejdsplads, hensynsløse rationaliseringer, polarisering mellem uddannede højtlønnede og ikke-uddannede lavtlønnede, udstødning af de ældre, diskrimination af indvandrere og utryghed i ansættelsen skaber et miljø, hvor mobning kan trives.

Denne bog handler om de situationer, hvor grænser overskrides. Hvor personen krænkes på sit selvværd og udsættes for nedværdigende behandling i arbejdsforholdet. De færreste forventer vel, at lønarbejde kan udvikle sig til en offersituation, hvor vilkårlighed og magtmisbrug bliver hverdag. Men utallige nederlag og knuste forventninger fortæller en anden historie.

Mobning på arbejdspladsen er egentlig ikke et nyt fænomen, da det sandsynligvis altid har eksisteret, så længe mennesker har samarbejdet om arbejdet. Men ved at give fænomenet et navn er det nemmere at gøre til genstand for diskussion, samtale, analyse og handling. Fænomenet rækker fra rimeligt harmløse drillerier til overgreb, som nærmere må betegnes som psykisk terror (Management by Fear).

Mobning resulterer ofte i langvarige sygemeldinger, fyring eller at ofret selv siger op. Truslen om fyring, advarsler (både skjulte og åbne), langsom isolation på arbejdspladsen og endelig udstødning til arbejdsløshed er tegn på et psykisk belastende arbejdsmiljø. Dårlig ledelse er hverdag for tusinder af mennesker, som dagligt må lide under nedværdigende behandling, hvor de ikke vurderes som hele mennesker, men oplever ikke at blive værdsat som mennesker.

Mobning og chikane bliver som regel opfattet som konflikter mellem ansatte indbyrdes, og det glemmes, at arbejdsgiverne har ledelsesretten. Derfor er usaglige afskedigelser og misbrug af ledelsesmagt også et centralt emne i denne bog. Ofte ender det med, at ofret enten udstødes eller selv trækker sig fra sit arbejde gennem langvarige sygemeldinger. Manglende solidaritet og støtte fra kolleger er ofte en medvirkende årsag. Men vort emne er ikke kun chefers mobning og chikane af ansatte - men også ansatte imellem.

At være anderledes, speciel, på tværs eller i opposition kan være både svært og risikabelt, ikke mindst når det koster tryghed i ansættelsen. Bortforklaringerne om, at de udstødte nok selv var ude om det, gentages i uendelighed. Ikke mindst af dem, som blev tilbage, og ikke gjorde noget for at stoppe processen, hvor en kollega blev ofret.

Da historien som regel skrives af sejrherrerne, har ofrene altid haft svært ved at komme til orde. Deres pinefulde historier om nederlag er ikke godt stof og sættes sjældent på dagsordenen i et samfund, hvor de positive og rosenrøde beskrivelser af virksomhederne dominerer medierne. Mobbeopfrenes historier bliver reduceret til enkeltsager fra psykologiens overdrev, som ikke bruges til at stille spørgsmål ved magtstrukturen bag.

Denne bog er et forsøg på at beskrive bagsiden af arbejdsmarkedet, hvor ofrene bliver lempet ud ad bagdøren. Psykisk arbejdsmiljø er kommet i fokus, og virksomhederne prøver at højglanspolere facaden for at tiltrække og fastholde arbejdskraften. Men bag facaderne foregår der ting og sager, som viser, at vi stadigvæk er langt fra den demokratisering og menneskeliggørelse af arbejdslivet, som mange taler om. Hvad er det egentlig for magtmekanismer, som er i spil?

Formålet med bogen er at anerkende problemet, forebygge det og hjælpe ofrene!