New books  Virksomhedsetik

Grundbog i organisation og ansvar

Jacob Dahl Rendtorff

Samfundslitteratur 2007. 200 s. ISBN 8759312327
Bogomtale fra forlaget.

Værdiledelse, socialt ansvar, organisations- og virksomhedsetik, etiske regnskaber og værdier er i kraft af nye ansvarsfordelinger mellem stat og samfund blevet heftigt diskuteret i de senere år. I erhvervslivet indføres nye etiske retningslinjer om god ledelsesskik (corporate governance) og i forbindelse med samfundets markedsgørelse, blandt andet i form af sociale partnerskaber med offentlige institutioner, opfordres de private virksomheder til at vise politisk engagement og socialt ansvar (corporate social responsibility). Samtidig privatiseres offentlige organisationer i stigende grad og påvirkes dermed af managementmetoder fra det private erhvervsliv.
Bogen er en introduktion til virksomhedsetik og behandler forskellige opfattelser af private virksomheders og offentlige organisationers sociale ansvar, etik og legitimitet. Bogen fokuserer især på værdiledelse og interessentdialog (stakeholder-teori), der gør hensynet til de grupper, som påvirker og påvirkes af organisationen, til et centralt element i socialt ansvar og god ledelsesskik. Desuden diskuterer bogen muligheden for at udvikle en teori om virksomhedens sociale ansvar, der passer til krav og forventninger i det globaliserede samfund.

Anmeldelser
"Det er et flot projekt og en fin og fornem bog, som Jacob Dahl Rendtorff har skrevet"
- Steen Hildebrandt i Børsen (5 'huer' ud af 6 mulige)

Om forfatteren
Jacob Dahl Rendtorff, ph.d., er lektor i virksomheders ansvar, etik og legitimitet ved Institut for kommunikation, virksomhed og informationsteknologier på RUC og studieleder for erhvervsøkonomi og virksomhedsstudier samme sted.