New books  Belønningsledelse

Sanne Udsen

Samfundslitteratur 2007. 240 s. ISBN 8759312424
Bogomtale fra forlaget.

Hvordan kan løn bruges som incitament og som led i personaleledelse? Belønningsledelse samler den eksisterende viden om løndannelsen i Danmark og giver et systematisk overblik over de eksisterende lønsystemer.

 

Der findes ikke en generel opskrift på at give den rigtige, incitamentskabende løn der sikrer høj produktivitet, lavt ressourceforbrug og tilfredse, innovative medarbejdere – men omvendt findes der mange lønsystemer, der er dømt til ikke at kunne opfylde dette formål. Samtidig motiveres forskellige typer medarbejdere med forskellige typer arbejdsfunktioner ikke nødvendigvis af den samme type lønsystem.

 

Denne lærebog kombinerer teoretisk tilgang om motivation og økonomiske incitamenter med praktisk viden om hvad der reelt fungerer. Bogen giver studerende og praktikere i personaleafdelingerne et overblik over faldgruber, fordele og ulemper ved forskellige typer løn.