New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Hurtigt i gang

Evaluering af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsasts for forsikrede ledige

Brian Krogh Graversen, Bodil Damgaard og Anders Rosdahl

SFI 2007 108 s.
Bogomtale fra forlaget.

Denne rapport vurderer virkningen af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats i de tidligere AF-regioner Storstrøm og Sønderjylland. Mere end 5000 forsikrede nyledige deltog i forsøget. De ledige blev delt i to grupper. Den ene gruppe fik den sædvanlige beskæftigelsesindsats. Den anden gruppe, der fik en mere intensiv indsats, skulle deltage i et to-ugers afklarings- og jobsøgningsforløb efter 5-6 ugers ledighed, kontaktsamtaler hver eller hver anden uge og aktivering i minimum tre måneder senest efter fire måneders ledighed.
De ledige, der fik den intensive indsats, kom hurtigere i job. Det gjaldt for alle grupper af ledige, men effekten var særlig stor for akademikere. Tilsyneladende har mange stærke ledige hurtigt selv fundet et job, for at undgå at deltage i aktiviteterne under den intensive indsats. Svagere ledige synes derimod at være blevet hjulpet i gang af afklarings- og jobsøgningsforløbet samt de hyppige kontaktsamtaler.
Den intensive indsats øger beskæftigelsesomfanget så meget, at det beløb, der spares i dagpenge og andre forsørgelsesydelser, er væsentligt større end de offentlige merudgifter til beskæftigelsesindsatsen.