New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Virksomheders sociale engagement. Årbog 2006

Max Mølgaard Miller, Louis Havn, Helle Holt og Søren Jensen

SFI 2007
Bogomtale fra forlaget.

Socialforskningsinstituttet har siden 1999 gennemført en årlig undersøgelse af udviklingen i arbejdsmarkedets rummelighed og virksomhedernes sociale engagement. De årlige rapporter skal bl.a. belyse, hvordan virksomhederne bestræber sig på at forebygge udstødning fra arbejdsmarkedet og integrere personer, der af forskellige årsager har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse. Denne rapport belyser lønmodtagernes oplevelse af og holdning til det sociale engagement på deres arbejdsplads. Undersøgelsen, der er finansieret af Beskæftigelsesministeriet, viser blandt andet, at 83 pct. af lønmodtagerne i dag er positivt stemt over for ansættelse af personer med anden etnisk baggrund i virksomheden, hvor det i 1999 kun var 47 pct. Rapportens resultater viser også, at ansatte på særlige vilkår generelt er tilfredse med deres arbejdsvilkår, men at hver tredje dog mener, at deres arbejdsgiver bør gøre mere for at udvikle deres faglige kvalifikationer.