New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Vil De gerne have et arbejde?

En undersøgelse af arbejdsmotivation og felksibilitet hos arbejdsmarkedsparate ledige

Mikkel Bo Madsen, Trine Filges, Pernille Hohnen, Søren Jensen og Kirstine Guldager Madsen

SFI 2007. ISBN 9788774878490
Bogomtale fra forlaget.

Undersøgelsen her belyser arbejdsmarkedsparate lediges arbejdsmotivation og fleksibilitet. Samtidig er virksomheder og sagsbehandlere blevet spurgt, hvordan de oplever de lediges motivation.
Et flertal af de arbejdsmarkedsparate ledige vil gerne have et arbejde. De fleste vil gerne hurtigt i gang og er aktivt søgende. Men samtidig stiller de fleste ledige betingelser for, hvilket arbejde de vil have, og under hvilke omstændigheder de vil arbejde. Meget få er fx parate til at flytte eller acceptere lange rejsetider.
Virksomhederne vurderer, at mindst 2/3 af de ledige, som AF har henvist, er motiverede for ansættelse.
Sagsbehandlerne vurderer, at flertallet af de arbejdsmarkedsparate ledige både i det kommunale system og i AF-systemet er motiverede for at arbejde. Men de påpeger, at der er en ’tung’ gruppe af ledige, som det er svært at få i arbejde og som har betydelige motivationsproblemer.