New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen

strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats

Hans Hvenegaard og Jens Voxtrup Petersen

CASA 2002, 73 s. Rapport
Bogomtale fra forlaget.

Det er livsfarligt at være ansat i Hotel- og Restaurationsbranchen. Både de ansatte og ejerne i branchen har en ganske betydelig overdødelighed på et niveau fra omkring 1,5 til 1,8. De bliver syge eller de dør blandt andet af både alkohol- og tobaksrelateret kræft, af infektioner, af hjerte-kar-sygdomme, åndedrætssygdomme og fordøjelsessygdomme. De har også problemer med hudsygdomme og slidgigt.

CASA har gennemført et såkaldt "livslængdeprojekt" for Hotel- og Restaurationsbranchen og målet har været at give grundlag for udvikling af en egentlig strategi for en forebyggende indsats. Afslutningsrapporten er nu udkommet.

Projektet blev iværksat af Restaurationsbranchens Forbund (RBF) og Hotel-, Restaurations- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA), og den er finansieret af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser.

Rapporten fastslår at behovet for at iværksætte forebyggelse er påtrængende i branchen. Men der er også mange vanskeligheder. Der er mange små virksomheder, meget sort arbejde og meget personalegennemtræk, og der er lav faglig aktivitet og få sikkerhedsrepræsentanter. En forebyggelsesstrategi er nødt til at tage hensyn til både disse og andre barrierer.

Forslagene er mange, og de omfatter tre hovedområder: Dels almen oplysning til branchen, dels forslag til individ- og arbejdspladsrettet rådgivning, og endelig forslag til hvordan man både i forhold til økonomi, fysik, sociale forhold og jura kan skabe et mere understøttende miljø. Der er klart tale om en opave, som ikke bare kan klares med eksperter udefra men kræver involvering af alle interne og eksterne parter.

Et af forslagene er at udvikle en konkretiseret personalepolitik med en "Takt og tone på arbejdspladsen"-pjece, der giver en slags checkliste i forhold til skrevne og uskrevne regler, og som omfatter anbefalinger om hygiejne, alkohol og rygning men også om introduktion af nyansatte og om hvordan man forholder sig til stress, sygdom mv. Nogle steder kan konsulenter fra organisationerne eller Bedriftssundhedstjenesten også være vigtige, hvis man ønsker at ændre en uheldig virksomhedskultur.

Der er også behov for personlige strategier, som hjælper den enkelte til at være med til at beskytte sin egen sundhed. Og endelig kan og skal organisationerne gøre mere, for eksempel ved at vælge fokusområder i en overenskomstperiode. En mulighed er også at udbygge certificeringsordninger, for eksempel omkring miljø (Den Grønne Nøgle) med arbejdspladsvurderinger eller egentlige arbejdsmiljøkrav.

Strategien stiller også forslag til fremtidige forskningsindsatser. Blandt andet er der behov for kontinuerligt at kunne følge udviklingen i branchen over en årrække for at kunne vurdere udviklingen, også som følge af øgede forebyggende indsatser.