New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Træk af avisdebatten om de arbejdsløse fra 1840'erne til 1940'erne. Bind II.

Debatten fra 1907 til 1940'erne

Bent Jensen

Rockwool Fondens Forskningsenhed 2007, 293 s. Danmarks Statistik ISBN 8790199464
Bogomtale fra forlaget.

Bogen gennemgår den debat, der førtes om de arbejdsløse i de store danske aviser fra 1907, hvor loven om anerkendte arbejdsløshedskasser blev vedtaget i Rigsdagen, og til og med 1945. Endvidere omtaler forfatteren de mere teoretiske opfattelser af arbejdsløshedens væsen, der prægede tidens fortolkning af dette fænomen, der i stigende grad blev anerkendt som et samfundsskabt problem.