New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Handicap og beskæftigelse. Regionale forskelle

Brian Larsen, Max Mølgaard Miller og Jan Høgelund

SFI 2007 60 s. ISBN 9788774878650
Bogomtale fra forlaget.

Denne rapport belyser beskæftigelsessituationen for personer med handicap i et regionalt perspektiv. Formålet er at bidrage med viden om den udfordring, landets fire beskæftigelsesregioner står over for i forbindelse med indsatsen over for personer med handicap.
På baggrund af en interviewundersøgelse af ca. 9.000 personer viser rapporten, at personer med handicap tilsyneladende er bedst integreret på arbejdsmarkedet i Nordjylland. Blandt andet udgør personer med handicap en lidt større del af de beskæftigede i Nordjylland end i resten af landet, og lønmodtagere i Nordjylland er oftere positivt indstillet til at få en kollega med handicap, end lønmodtagere i de tre andre regioner. Desuden er kendskabet til beskæftigelsesfremmende støtteordninger større blandt personer med handicap i Nordjylland og Syddanmark end på Sjælland og i Midtjylland.