New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Den korteste vej til arbejdsmarkedet

En kvalitativ undersøgelse af indsatsen over for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Pernille Hohnen, Marie Dam Mortensøn og Caroline Klitgaard

SFI 2007 140 s. ISBN
Bogomtale fra forlaget.

Gennem kvalitative interview med sagsbehandlere og ledere i seks kommuner belyser denne rapport indsatsen over for de svageste ledige. Kommunerne bakker op om lovens øgede fokus på at få de ikke-arbejdsmarkedsparate i job, og arbejdsmarkedsperspektivet er klart i deres målsætninger. Men de svageste ledige har også andre problemer som fx misbrug og sociale problemer, så vejen til et job kan være lang.
 
Der er stor forskel på, hvordan jobfokuset udmøntes i konkrete indsatser i de forskellige kommuner. Forfatterne afdækker tre overordnede modeller:
  • Kravmodellen, hvor arbejdsmarkedsperspektivet omsættes til ’disciplineringsredskaber’, dvs. sanktioner er dominerende i indsatsen over for de ledige.
  • Trinmodellen, hvor arbejdsmarkedsperspektivet omsættes til nogle trin, der gradvist skal føre den ledige nærmere arbejdsmarkedet.
  • Eksperimentalmodellen, hvor indsatsen er mindre styret af en bestemt logik, men individuelt tilpasset