New books  Modernisering og læring i staten

Anders Siig Andersen, Vibeke Andersen og Jørgen Gleerup

Roskilde Universitetsforlag 2007, 221 s. ISBN 8778673577
Bogomtale fra forlaget.

Modernisering og læring i staten sætter fokus på læringsmiljøer på statslige arbejdspladser og den betydning, de har for medarbejdere med en længerevarende uddannelse.

Bogen illustrerer, hvordan moderniseringen af den statslige sektor udgør rammen om de konstante forandrings- og udviklingsprocesser, som til stadighed stiller nye krav til kompetenceudvikling og professionel identitetsdannelse. Etienne Wengers sociale læringsteori fungerer som udgangspunkt for at forstå forandrings- og læreprocesserne.

Bogen bygger på fire case-analyser: et departement, en styrelse, en HTX-uddannelse i et center for erhvervsrettet uddannelse og en sektorforskningsinstitution, og på baggrund af disse afrundes med nogle generelle anbefalinger i forhold til udviklingen af læringsmiljøer.

Bogen henvender sig både til praktikere, til studerende og til forskere. Bogens case-analyser formidler tillige et erfaringsmateriale, som andre statslige arbejdspladser kan lade sig inspirere af. Analyserne vil samtidig kunne udgøre et godt grundlag for case-baseret undervisning inden for forskellige fagområder og studieretninger.