New books  Karrierevalg

Teorier om valg og valgprocesser

Lisbeth Højdal og Lene Poulsen

SE 2007, 253 s. ISBN 9788777912467
Bogomtale fra forlaget.

Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser er den uundværlige grundbog for alle, der arbejder med valg, valgprocesser og karriereudvikling: uddannelses- og erhvervsvejledere inden for alle sektorer, lærere, socialrådgivere, erhvervspsykologer, jobkonsulenter, personale- og HR-konsulenter.

Karrierevalg er derudover den første bog på dansk, der præsenterer og diskuterer de væsentligste teorier om karrierevalg og vejledning og vurderer deres relevans og anvendelsesmuligheder.

Læs om livsforløb, matchteori, afgrænsninger og kompromisser og karrierekonstruktion.

Mød ikoner som Donald Super, John Holland, John Krumboltz, Linda Gottfredson og Mark Savickas - og bliv fortrolig med dem.

Karrierevalg indeholder:

  • Grundbegreber i karrierevalg
  • Introduktion til karrierevalgsteorierne
  • Donald Supers teori om livsforløb og leverums betydning for karrierevalg og -udvikling
  • John Hollands teori om erhvervsmæssige personligheder og jobmiljøer
  • John Krumboltz' teori om læringserfaringers betydning for karrierevalg og vejledning
  • Linda Gottfredsons teori om afgrænsninger, kompromisser og dannelse af selvet
  • Kognitive informationsprocesser og problemløsning
  • Socialkognitiv karriereteori (SCCT)
  • Mark Savickas værk om karrierekonstruktion og -udvikling.