New books  Socialt arbejde i et globaliseret samfund

Udfordringer til en profession

Helle Antczak og Helle Johansen

Samfundslitteratur 2007, 259 s. ISBN 8759312661
Bogomtale fra forlaget.

Det allestedsnærværende begreb globalisering har i de senere år også vundet indpas inden for faget socialt arbejde. Men hvad vil globaliseringen mere konkret sige – og hvilken betydning har globale økonomiske, politiske, sociale og kulturelle processer for socialt arbejde i Danmark?

Det er en central pointe i bogen, at det sociale arbejde må løftes ud af sin nationale spændetrøje. Globaliseringen har nemlig afgørende indflydelse på sociale problemer, som er genstandsfeltet for socialt arbejde. Dermed har globaliseringen også indflydelse på selve professionen og dens selvforståelse – dens politiske, juridiske og organisatoriske rammer. Derfor præsenterer bogen læseren for en række internationale tilgange og metoder i socialt arbejde, der sætter den danske praksis i perspektiv.

Forfatterne yder et væsentligt bidrag til den hjemlige debat om fagets og professionens udfordringer i den aktuelle velfærdsstatslige og socialpolitiske sammenhæng. Bogen introducerer således til aktuelle diskussioner om standardisering, metodestyring, kontraktliggørelse, anerkendelse, institutionel kategorisering osv. Med afsæt i diskussionen om kulturel kompetence og interkulturel kommunikation giver forfatterne samtidig deres eget bud på en interkulturel kompetencemodel.

Bogen henvender sig først og fremmest til studerende og undervisere på de Sociale Højskoler og til praktikere inden for det socialfaglige område, men også til undervisere og studerende på beslægtede videregående uddannelser samt praktikere på et bredere sundheds- og velfærdsområde.