New books  Organisatorisk læring gennem udviklingsprojekter

Erik Laursen og Jørgen Gulddahl Rasmussen

Aalborg Universitetsforlag 2007, 320 s. ISBN 9788773077870
Bogomtale fra forlaget.

Artiklerne i denne bog beskæftiger sig med en række udviklingsprojekter gennemført på seks danske virksomheder. Projekterne forfulgte en række konkrete og indbyrdes ret forskellige målsætninger.

Det overordnede formål med projekterne var imidlertid at omsætte begrebet "den lærende organisation" til konkrete fordele for den enkelte virksomhed gennem en fokusering på læreprocesser og på læring på organisatorisk niveau.

Projekterne belyser på den ene side et relativt begrænset område - nemlig målrettet eller intenderet læring i projekter - inden for det langt mere omfattende felt, som organisatorisk læring udgør.

På den anden side er der imidlertid tale om et område med en vigtig strategisk betydning for virksomheder såvel som for mange andre organisationstyper. Det gælder ikke mindst belysningen af, hvilke faktorer, der henholdsvis støtter og blokerer denne form for projektdreven organisatorisk læring.