New books  Kontrol og tillid

Ambivalenser i pædagogisk ledelse og udvikling

Klaus Ernst Hansen

PUC 2007
Bogomtale fra forlaget.

Denne bog beskriver, hvordan elementer af tillid og kontrol – i form af skærpede krav til ledelse, udvikling, dokumentation, kvalitetsmål, evaluering og overvågning i relationen mellem skoleleder og lærer – har betydning for pædagogisk arbejde i folkeskolen. Bogen bygger på et forskningsprojekt, der retter blikket direkte mod praksis i folkeskolen via kvalitative interviews med skoleledere, pædagogiske ledere, viceinspektører og lærere.

Bogen sætter spot på relationen mellem skoleleder og lærer, og på den måde argumenterer den for, at pædagogisk ledelse og udvikling er noget, der skabes ved, at flere personer bidrager og udfører noget sammen. Det er ikke noget, enkeltpersoner skaber alene. En sådan gensidig proces baseres på tillid til og mellem de deltagende personer, men også på et magtforhold i form af kontrol. Dermed skaber denne bog ny forskningsbaseret viden om skoleledere og lærere, og det kan hjælpe med både at forstå og få øje på nye, udfordrende perspektiver på deres virke i den danske folkeskole.

Bogen er målrettet studerende på masteruddannelser, Diplom i Ledelse eller pædagogiske diplomuddannelser, samt lærer- og pædagogstuderende, der arbejder med ledelse, udvikling, kvalitetssikring og evaluering generelt. Bogen er tænkt som en eksemplarisk kortlægning af et pædagogisk tema og henvender sig derfor også til andre med interesse for ledelse, udvikling og evaluering.