New books  Mellan arbete och familj

Ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige

Maria Stanfors

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 2007, 296 s.
Bogomtale fra forlaget.

Mellan arbete och familj handlar om hur relationen mellan arbete och familj har förändrats under 1900-talet. Den ger en bild av det långsiktiga förändringsförloppet i fråga om svenska kvinnors arbetsliv, karriär, utbildning och barnafödande. Ett centralt tema är att belysa hur svenska kvinnor gjort olika val vad gäller arbete och familj under olika tidsperioder och vilka strategier de använt sig av.

Boken utgår ifrån svenska kvinnors samlade erfarenheter och vänder sig till alla som vill bekanta sig med huvuddragen i svenska kvinnors ekonomiska historia, grundläggande arbetsmarknadsekonomi och genusperspektiv.

Maria Stanfors är fil.dr i ekonomisk historia och verksam som forskare och lärare vid Lunds universitet.

Kapitel i boken: Familjebildning och födelsetal/Arbete och sysselsättning/Löner och löneskillnader/Utbildning och utbildningssegregering/Kombinationen arbete och familj