New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

IT og arbejdsvilkår

Teknologi-Rådet

Teknologi-Rådet 2002, 46 s. (rapport)
Bogomtale fra forlaget.

Anvendelse af IT præger i stadig højere grad arbejdsforholdene i både private og offentlige virksomheder - store som små. Det er en generel opfattelse, at den øgede anvendelse af IT kan have en række positive konsekvenser for arbejdsvilkårene, men at der måske også er en mere negativ ”bagside af medaljen”....
Teknologirådet afholdt et perspektivværksted den 19. og 20. marts 2002, hvor cirka 30 personer deltog i en debat om, hvordan fremtidens arbejdsvilkår vil blive i lyset af udviklingen i IT og ændringerne i arbejdsorganisering. Deltagerne udarbejdede en række handlingsforslag i forhold til at opnå gode arbejdsvilkår i fremtiden.