New books  Barnearbeid og næringslivets ansvar

Seminarrapport fra Utenriksdepartementets strategiseminar

Bjørne Grimsrud

FAFO, Oslo 2002, 81 s. ISBN 82-7422-357-8
Bogomtale fra forlaget.

Den 21. juni 2001 inviterte Utenriksdepartementet til et strategiseminar som fokuserte spesielt på barnearbeid og næringslivets ansvar. Seminaret var et samarbeid med Forskningsstiftelsen Fafo. Her ble norsk og skandinavisk næringsliv invitert til å komme med sine erfaringer i forhold til barnearbeid. Denne rapporten inneholder redigerte utdrag fra de innlegg som ble holdt på strategiseminaret samt en del nøkkeldokumenter for bedrifters standarder og kontrollrutiner. Framstillingen av disse eksemplene er forsøkt gjort slik at andre bedrifter kan ha mest mulig nytte av dem.Hovedproblemstillingene i rapporten er:
149; Hvilke forventninger opinion, forbrukere og myndigheter har til næringslivet når det gjelder barnearbeid.
149; Hvordan bedriftene rent praktisk går fram for å etablere standarder og kontrollrutiner.
149; Hvordan andre aktører kan støtte opp om bedriftenes arbeid på dette området.

Innhold

Barnearbeid og næringslivets ansvar

Del I Rammevilkår og endrede krav

Hva gjør den norske regjeringen i kampen mot barnearbeid og hva forventes av næringslivet?
Av Utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Den danske regerings erfaringer i arbejdet mod børnearbejde
Av Udviklingsminister Anita Bay Bundegaard

Del II Innkjøp og produksjon 150; retningslinjer og internkontroll

What have IKEA learned from its engagement against child labour
By Marianne Barner, Information Manager, IKEA

Skandinavisk Tobakskompagnis indsats vedr. børnearbejde
Av Claus Bagger, Direktør, Skandinavisk Tobakskompagni (STK)

Hvilke erfaringer har Max Havelaar med å omsette og tilpasse ILOs standarder til småbønder?
Av Gunnar Ødegård, Daglig leder, Max Havelaar

Sosialt ansvar 150; etisk å handle i Coop Norge
Av Turid Jødahl, Næringspolitisk sjef, Coop Norge

Del III Kontroll og innsyn

Private sector interventions in Uganda aimed at eliminating child labour
By Fredrick Ssekyana, Federation of Uganda Employers

Hvordan følger LO norsk næringsliv og barnearbeid?
Av Rita Leikang, LO
SA 8000 som kontrollstandard for barnearbeid
Av Tore Høifødt, Det Norske Veritas

Social Accountability 8000 (SA8000)

Intensjonserklæring for medlemmer av Initiativ for Etisk Handel
Av Leif Lausund, Initiativ for Etisk Handel