New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Chance for balance

Et fælles ansvar. Hovedrapport fra Familie- og Arbejdslivskommissionen

Linda Nielsen

Familile- og Arbejdslivskommissionen 2007, 121 s.
Bogomtale fra forlaget.

Publikationen indeholder en analyse af danskernes familie- og arbejdsliv samt en gennemgang af Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger til, hvordan der skal skabes bedre balance mellem familie- og arbejdslivet i familier i Danmark. Kommissionens anbefalinger inddeles i fem overordnede visioner; balance i børnehøjde, familievenlige arbejdspladser, frihed til familieliv, fleksibel service og balance hele livet.