New books  Ledelse med udsigt

Nye horisonter via nye metoder

Annemette Digmann og Tom Mårup

DJØF's forlag 2006, 328 s. ISBN 9788757412765

Bogen tager udgangspunkt i en række af de udviklingstiltag, der har været gennemført i Århus Amt, for at sikre at den nødvendige viden til de fremtidige udfordringer for den offentlige sektor er til stede. Langt de fleste artikler tager således udgangspunkt i erfaringer fra praksis.
Bogen er inddelt i to hovedtemaer. I det ene tager vi ledelsens perspektiv og i det andet er det organisationens perspektiv der er i fokus. Det er væsentligt for ledere både at kunne skifte position og perspektiv for at kunne løse opgaverne optimalt.
En af de store udfordringer for de offentlige ledere består i at integrere innovation, effektivitet, kvalitet og markedstænkningen i ledelsesudøvelsen. Det kræver at ledere på alle niveauer agerer som strateger og flere af artiklerne understøtter dette perspektivskifte fra daglig drift til strategisk tænkning.

Indhold
 • Indledning
 • Udvikling af ledelse og organisationer - viden til fremtiden
 • Ledelse i den nye offentlige orden - et scenarie
 • Hverdagsledelse i en sygehusafdeling
 • Udfordringer til gymnasieledelse og medarbejdere
 • Måske er den nye lederrolle ikke så ny endda
 • Ledelse og ledelsesudvikling på Skejby Sygehus
 • Skærp blikket - om ledelsesberedskab i forandringsprocesser
 • Forskydning af mentale modeller: Om fusioners betydninger og konsekvenser
 • Hvad skal drive værket? Om design eller organisering af de nye kommuner og regioner
 • Effektiv effektivisering
 • Innovationens DNA
 • Innovation i praksis
 • InnovationDelta - daglige innovationsprocesser i det offentlige
 • Afslutning
 • Om forfatterne