New books  Offentlig ledelse og styring

Carsten Greve

DJØF's forlag 2007, 232 s. ISBN 9788757415384
Bogomtale fra forlaget.

Bogen samler nyere artikler fra Nordisk Administrativt Tidsskrift og ser på udviklingen af New Public Management i Danmark. Hvilke udfordringer har den givet for reguleringen af den offentlige sektor og for de offentlige lederes strategiske handlingsmuligheder?

Bogen er opdelt i tre overordnede dele med fokus på

- New Public Management i sundhedsvæsenet
- styringsudfordringer i de nye kommuner
- styringen af styringsværktøjerne
- ledelsesværktøjers anatomi
- resultatbaseret offentlig ledelse og etablering af nye institutioner i staten
- den offentlige sektors aktiviteter og brugen af benchmarking, akkreditering og standarder
- udfordringer for de offentlige ledere: spin, kommunikation og politisk rådgivning, samt udviklingen af et kodeks for god offentlig topledelse.

Bogens redaktør er Carsten Greve, til daglig professor mso og vicestudieleder ved Master of Public Administration - uddannelsen på Copenhagen Business School.

Indholdsfortegnelse:

New Public Management, den regulerende stat og strategisk offentlig ledelse
Af Carsten Greve

Del 1 NPM i praksis

New Public Management-reformen i det danske sygehusvæsen
Af Peter Kragh Jespersen

Den bornholmske transformation - styringsdiskrepanser og udfordringer
Af Betina Wolfgang Rennison

Styring af styringsværktøjer
Af Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen

De mange ledelsesværktøjer; Hvor ligger ledelsens muligheder?
Af Christian Tangkjær

Øje for effekterne - resultatbaseret styrke kan styrke offentlige instanser
Af Steffen Bohny Nielsen, Mads Nyholm Jacobsen og Morten Pedersen

Organisatorisk forandring og institutioner i spil eller i splid.
Domstolsstyrelsen som illustration
Af Marianne Antonsen

Del 2 Regulering i NPM

Benchmarking i den offentlige sektor i Danmark
Af Peter Triantafillou, Thomas Hansen og Anders Christensen

Akkreditering i dansk sundhedsvæsen. Fordele og ulemper set i et principal-agent perspektiv
Af Karsten Vrangbæk og; Ian Røpke

Re-regulering i form af standardisering
Af Poul Skov Dahl

Del 3 Offentlig topledelse efter NPM

Når politisering professionaliseres - embedsmænds politiske rådgivning af ministeren
Af Heidi Houlberg Salomonsen

Om kodeks for god offentlig topledelse - det er næsten for godt til at være sandt
Af Christian S. Nissen

God offentlig topledelse på dansk andre landekodekser og fremtidsperspektiver
Af Ove K. Pedersen

Forfatterbiografier