New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Forsøg med andre aktører til formidling af fleksjob

DISCUS

Arbejdsmarkedsstyrelsen (udg) 2007, 60 s.
Bogomtale fra forlaget.

Arbejdsmarkedsstyrelsen igangsatte i 2005 et forsøgsprojekt, hvis hovedformål var at undersøge, om modellen med andre aktører end kommunerne giver større succes med at finde fleksjob til borgere på ledighedsydelse. Fire andre aktører, fire kommuner samt i alt 240 borgere på ledighedsydelse fra de respektive kommuner har deltaget i forsøgsprojektet, hvor kommuner og andre aktører igennem et år blevet fulgt og sammenlignet, hvad angår fleksjobresultater, borgerforløb og de anvendte metoder.
Rapporten konkluderer bl.a., at forsøgsprojektets øgede opmærksomhed på fleksjobformidlingen har givet markant bedre jobresultater i forsøget, sammenlignet med resultaterne på landsplan. Kommuner og andre aktører har i forsøgsprojektet været nogenlunde lige gode til at finde fleksjob til borgere på ledighedsydelse, mens andre aktører oftere end kommunerne har fundet fleksjob til 'svagere' borgere.