New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Brain drain eller brain gain?

Vandringer af højtuddannede til og fra Danmark

Svend T. Jespersen, Martin Junge, Martin D. Munk og Peter Olsen

SFI 2007, 64 s.
Bogomtale fra forlaget.

Højtuddannedes udvandring afhænger af familie, uddannelse og indkomst

Globaliseringen kan få flere højtuddannede danskere til at udvandre til andre lande. Dermed risikerer det danske samfund at miste viden, der er vital i den øgede konkurrence om velfærd. Men risikoen for hjerneflugt ser ikke ud til at være overhængende.

Årligt vandrede ca. 2.000 højtuddannede til udlandet i perioden 1992-2003 – og et tilsvarende antal kom til Danmark. En ny rapport fra SFI og CEBR (Centre for Economic and Business Research, CBS) beskriver nogle af de forhold, der er afgørende for, om højtuddannede vandrer ud af eller ind i Danmark.

Familien holder på de højtuddannede
Hvis de højtuddannede har stiftet familie, er de mindre tilbøjelige til at udvandre, end hvis de ikke har det. En udenlandsk samlever kan dog øge danskernes tilbøjelighed til at søge ud. Det samme gælder internationale netværk som fx venner eller kolleger.

Uddannelsesretning er afgørende
Særligt inden for naturvidenskab og samfundsvidenskab er de højtuddannede tilbøjelige til at flytte rundt i verden. Humanisterne er de mindst tilbøjelige til dette.

”Det kan muligvis forklares med veludbyggede faglige netværk og gode jobmuligheder inden for fx naturvidenskab,” mener seniorforsker Martin Munk fra SFI. ”Desuden er kandidaterne fra naturvidenskab og samfundsvidenskab typisk yngre end humanisterne, når de afslutter deres uddannelse. Dermed vil en mindre andel have stiftet familie – hvilket netop øger tilbøjeligheden til at søge job i andre lande. Men denne undersøgelse er baseret på statistiske oplysninger om ud- og indvandrere, og den siger ikke så meget om de højtuddannedes motiver. Det kræver andre undersøgelser.”

Indkomst spiller ind
Undersøgelsen viser også, at indkomstforhold i Danmark kan spille ind på de højtuddannedes tilbøjelighed til at søge job globalt. Personer med lav indkomst i Danmark, fx nyuddannede, er mere tilbøjelige til at udvandre end andre. Samtidig er der en gruppe af meget højtlønnede som er mobile. Men faktisk er det de tilsvarende grupper højtuddannede med lav indkomst fra udlandet, der er flyttet til Danmark.