New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Virksomheders sociale engagement.

Maja Rosenstock, Søren Jensen, Joachim Boll, Helle Holt og Niels Wiese

SFI årbog 2007, ISBN 9788774878872
Bogomtale fra forlaget.

SFI har siden 1998 årligt gennemført en kortlægning af virksomheders sociale engagement. Formålet er at overvåge udviklingen i arbejdsmarkedets rummelighed. Undersøgelsernes baggrund er navnlig bestræbelserne på at forebygge udstødning fra arbejdsmarkedet og nyansætte personer, der af forskellige årsager har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse. Undersøgelserne, der er finansieret af Beskæftigelsesministeriet, bidrager til at belyse, i hvilket omfang disse målsætninger opnås.
Denne årbog har særligt fokus på den private servicesektor. Den fremhæver, at der er et stort potentiale i sektoren til at indsluse ledige, men at det ikke sker i samme omfang som i andre sektorer. Virksomhederne ser barrierer for et socialt engagement dels i stigende krav på arbejdsmarkedet, dels i at de mangler konkrete ansøgninger og henvendelser om ansættelse af personer på særlige vilkår, personer med handicap og flygtninge/indvandrere.