New books  På vej mod arbejdsmarkedet?

At ruste unge med særlige behov til et aktivt arbejdsliv

Anne Holst Andersen

Aalborg Universitetsforlag 2007, 171 s. ISBN 9788773077924
Bogomtale fra forlaget.

På vej mod arbejdsmarkedet? tager udgangspunkt i en undersøgelse af samme navn, som er gennemført i 2006-2007 i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Landsforeningen Ligeværd. Undersøgelsen følger op på, hvordan det er gået en række unge de første år efter deres ophold på en af Ligeværds medlemsskoler for unge med særlige behov. Som titlen antyder, er fokus særligt på skolernes indsats for at ruste de unge til overgangen fra skole til arbejdsmarked.
Bogen redegør for undersøgelsens resultater, og centrale begreber præsenteres nærmere i særlige tekstbokse. Herudover rummer bogen supplerende og perspektiverende artikler af psykolog Palle Hansen og lektor i pædagogisk sociologi Niels Rosendal Jensen.
Bogen henvender sig til professionelle engageret i indsatsen for unge med særlige behov og til studerende ved de sociale og pædagogiske uddannelser.