New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbejdsmiljø for fremtiden

Nye ledelsesformer, nye måder at opfatte arbejde på

Vibeke Andersen, Pia Bramming og Flemming Nielsen

LO 2008, 73 s. 9788777358777
Bogomtale fra forlaget.

Rapporten tegner et billede af, hvordan hele medarbejderens person i stigende grad inddrages i arbejdet og diskuterer, hvordan arbejdsmiljøbegrebet må nytænkes, for at tilgodese både dem, der trives og dem, der mistrives under de nye ledelsesformer.
Rapporten tager fat om de problemstillinger, der opstår i kølvandet på de nye ledelsesformer. Den tegner et billede af, hvordan hele medarbejderens person i stigende grad inddrages i arbejdet og diskuterer, hvordan arbejdsmiljøbegrebet må nytænkes, for at tilgodese både dem, der trives og dem, der mistrives under de nye ledelsesformer.