New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Kommuner og virksomheders samspil om socialt engagement

Frederikke Beer og Bodil Damgaard

Socialforskningsinstituttet 2007, ISBN 9788774878742
Bogomtale fra forlaget.

Denne rapport belyser samspillet mellem kommuner og virksomheder om det sociale engagement på arbejdsmarkedet med fokus på forståelser, praksis og rådslagning. Den giver desuden inspiration til, hvordan netværk mellem arbejdsmarkedets parter kan bidrage til det sociale engagement.
Virksomhedslederne forbinder især kommunale beskæftigelsesordninger som fx løntilskud og fleksjob med socialt engagement. De medregner kun i ringe grad de indsatser for forebyggelse og fastholdelse, der ikke involverer de kommunale myndigheder. Velviljen er der, men den gælder især dem, de ser som ’uforskyldt’ svage.
Rapporten er baseret på kvalitative interview med 32 virksomhedsledere, jobcentermedarbejdere og personer med tilknytning til de lokale beskæftigelsesråd i tre kommuner.