New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Evaluering af den fleksible barseslsorlov

Orlovsreglerne set fra forældres, kommuners og arbejdspladsers perspektiv

Bente Marianne Olsen

Socialforskningsinstituttet 2007, ISBN 9788774878759
Bogomtale fra forlaget.

I 2002 trådte der nye barselsregler i kraft. SFI har for Familie- og Forbrugerministeriet kortlagt, hvordan forældre, kommuner og udvalgte arbejdspladser bruger og vurderer reglerne. For hver af de tre grupper er der både gennemført en kvalitativ undersøgelse og en survey.
Kvinder holder langt mere orlov end mænd, men parrene er tilfredse med fordelingen. De fleste kvinder og mænd går ikke ind for en øremærkning af orloven med en del til moren, en del til faren, samt en periode til deling. Men der er et stort mindretal af mændene på knap 40 procent, som faktisk ønsker en øremærkning af forældreorloven.
Undersøgelsen viser også, at der er en række områder, hvor kommunerne mener, at orlovsreglerne udgør en administrativ byrde. Det bliver ekstra tungt, fordi det IT-system, der understøtter administrationen af barselsreglerne, ikke fungerer optimalt.
Omring to tredjedel af de adspurgte arbejdspladser er imødekommende over for de ansattes ønsker om aftalebaserede orlovsmuligheder. Men de peger samtidig på, at reglerne bør forenkles.