New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Rengøringsbranchens mangfoldighed

En udfordring for AMU?

Birgit Hjermov, Anne Mette Rasmussen og Sofie Saxtoft

Kubix 2007, 73 s.
Bogomtale fra forlaget.

Mange personer med en anden etnisk baggrund end dansk arbejder inden for rengøringsbranchen. Hvor 1,5 % af de etniske danskere arbejder med rengøring, gælder det mere end 20 % af herboende thailændere, filippinere og srilankanere1. Denne overrepræsentation skyldes dels at rengøringsbranchen er en af de brancher som mennesker med en anden etnisk baggrund starter i når de kommer til landet. Derfor fungerer rengøringsbranchen i høj grad som introduktion til det danske arbejdsmarked og det danske samfund. Dels forbliver mange i branchen i mange år fordi arbejdsgiverne værdsætter deres arbejdskraft.
AMU-kurserne skal derfor for det første fungere som en introduktion til branchen og give nye assistenter de rengøringsfaglige kompetencer der er nødvendige for at udføre professionel rengøring. For det andet skal kurserne bidrage til at udvikle erfarne medarbejderes kompetencer. Derigennem udvikles branchens kvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø. Hvis rengøringsbranchen skal udvikles fagligt og arbejdsmiljømæssigt, er det centralt at også disse medarbejdere deltager i efteruddannelse og – ikke mindst - får udbytte af det.