New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

IKA i AMU. Individuel kompetenceafklaring

Hvad er gældende praksis?

Søren Carøe og Pernille Bottrup

Kubux/Strategisk Netværk 2007, 65 s.
Bogomtale fra forlaget.

Med virkning fra 1. august 2007 ændres lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., således at programmet individuel kompetenceafklaring (IKA) bliver til programmet Individuel kompetencevurdering (AMU-IKV).
Det sker for at bringe programmet i overensstemmelse med principper fra redegørelsen til Folketinget om anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne fra november 2004 og i sammenhæng med indførelsen af realkompetencevurdering i en række voksen- og efteruddannelser i øvrigt.
Formålet med IKV i AMU vil - i lighed med IKA i AMU i dag - være at give den enkelte deltager mulighed for at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer som grundlag for individuelt tilpasset og planlagt uddannelse inden for AMU-lovens rammer. Hensigten er også stadig at undgå at spilde både deltagerens egen og virksomhedernes tid på ”dobbeltuddannelse”.