New books  Arbejdets kerne

Om at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i praksis

Ole H. Sørensen, Anita Mac, Hans Jørgen Limborg og Merete Pedersen

Frydenlund 2007, 263 s. ISBN 9788778876386

Hvorfor er nogle virksomheder i stand til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, mens andre går i stå? Gennem tre år har 16 arbejdslivsforskere samarbejdet med 14 virksomheder og institutioner om at finde frem til, hvordan man skaber et godt psykisk arbejdsmiljø. Resultaterne af projektet er formuleret i 13 teser, der beskrives i bogen her.

Igennem tre år har 16 arbejdslivsforskere fulgt en række danske virksomheders og institutioners arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Formålet var at finde ud af hvorfor der på nogle virksomheder blev skabt et godt psykisk arbejdsmiljø, mens andre var mindre heldige.
I denne bog diskuterer forfatterne en række temaer af væsentlig betydning for det psykiske arbejdsmiljø. En vigtig pointe er, at muligheden for at udføre kerneopgaven i arbejdet og den faglige respekt og anerkendelse, medarbejderne nyder, er afgørende. Desuden diskuteres bl.a. hvordan ændringer igangsættes og af hvem, hvilken betydning tillid har, ledelsens rolle, og resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne gennemgås.
Bogen er krydret med eksempler fra virksomhederne, og vi får et godt indblik i nogle af de dilemmaer, som medarbejdere og ledelse står i.

Bogen uddyber projektets centrale pointer:

1. De langsomme forandringer er de hurtigste
2. Det gode psykiske arbejdsmiljø skal hele tiden genopfindes
3. Mistillid til andres motiver lammer processen
4. Skab en professionel uenighedskultur
5. Nej til kærlighed - ja til anerkendelse og respekt
6. Lederen som sekretær for medarbejderne
7. Hvis vi bare kunne få lov til at passe vores arbejde
8. Inddragelse og dialog er godt, men ikke nok
9. Spørgeskemaer sætter dagsordenen men løser ikke problemerne
10. Se manglerne i øjnene og dyrk mulighederne
11. Det er svært at holde skruen i vandet når bølgerne går højt
12. Ingenting kommer af ingenting
13. Meningen med arbejdet skabes i fællesskabet