New books  Coaching for viderekomne

Find fremtidsudsigten i filosofiske forståelsesrammer

Kim Gørtz

Frydenlund 2008, 146 s.9788778876195
Bogomtale fra forlaget.

Coachingbegrebet bliver snart brugt overalt - her er en bog, der går på tværs, tænker videre og puster nyt liv i begrebet. Kim Gørtz ser på coaching i en række filosofiske perspektiver og beskriver, hvordan det kan tænkes i en erhvervsorienteret kontekst. Indeholder konkrete eksempler og øvelser.

Bogen går i dybden med begrebet i en undersøgelse af, hvilken betydning og funktion filosofi kan have på og i coachprocessen.
Der er både tale om en filosofisk refleksion over fæno¬menet og en praktisk arbejdsbog for den udøvende coach.

I bogens første del skaber forfatteren et landkort over begrebet og giver sit bud på, hvorfor coaching er så stort, hvad det er og hvad nytte man kan få af en god coachproces. Anden del består af fire konkrete filosofiske arbejdsrammer med tilhørende øvelser, der vil kunne bruges af coachen, som gerne vil udvikle sig videre inden for sin profession.

Du vil som læser - og udøvende coach - stifte bekendtskab med 14 store og toneangivende filosoffer i den europæiske kulturhistorie, nemlig Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Foucault, Deleuze, Sartre, Nietzsche, Kierkegaard, Løgstrup, Merleau-Ponty, Buber, Marcel og Lévinas. Et bekendtskab, som vil få dig til opfatte og praktisere coaching på nye måder, samtidig med at du vil få indblik i, hvordan filosofien kan bruges i en erhvervsorienteret og samfundsmæssig kontekst.

Kim Gørtz er cand.mag. i filosofi, forfatter til flere bøger og erhvervsforsker hos Nordea.